Single Blog Title

This is a single blog caption

Nyheter i plåtverkstaden

Efter installation av en excenterpress är vi nu helt självförsörjande på ingående plåtdetaljer vid tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler och ljuddämpare. En helt ny plåtverkstad är samtidigt iordningställd för att förbättra flödet i tillverkningen. Detta är det första steget av flera som görs för att förbättra effektiviteten. Arbetet leds av vår nya produktionschef Johan Sahlqvist.