Om Cookies

Profiduct.se använder cookies. En cookie är en textfil som lagras i webbläsaren. Cookies kan lagra värdefull information mellan besök på en webbplats. På Profiduct.se använder vi cookies i första hand för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används, hur den upplevels och hur den kan förbättras.

Du kan även välja att inte använda cookies och hjälp för att avaktivera cookies hittar du här.

Profiduct.se använder Google Analytics som webbanalysverktyg.

Profiduct.se använder idag cookies som beskrivs mer utförligt nedanför.

Statistik & Anpassning
Profiduct.se använder cookies för att kunna föra statistik över användandet och analysera trafiken på webbplatsen. Detta i syfte att förbättra upplevelsen utav webbplatsen åt besökaren. Profiduct.se kan även komma att använda tredjepartscookies för bland annat marknadsundersökningar, ytterligare trafikmätningar och/eller för identifiering av förbättringsmöjligheter.

Statistik samlas in, klumpas ihop och analyseras i samlad form om bland annat användare, trafik och trafikleverantörer. Denna typ av statistik innehåller aldrig någon personlig information vilket gör att våra besökare är anonyma.

Profiduct.se sparar inte information och/eller statistik som kan kopplas samman med en besökares personliga identitet. En besökares IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då denne själv aktivt registrerar sig på webbplatsen, till exempel vid en köpsituation eller om denne använder inloggningsfunktionen för att få tillgång till e-handeln.

För att kontinuerligt förbättra upplevelsen utav Profiduct.se för kunderna används även USER-ID i cookies vilket bland annat gör det möjligt att förstå relationen mellan olika sessioner. Denna form av datainsamling görs bland annat på grund av att identifera förbättringsåtgärder så att upplevelsen för besökaren förbättras.

Användaranpassning
Cookies används för att kunna skräddarsy information som tillhandahålls för besökaren. Återkommande besökare på webbplatsen, kan kännas igen och informationen anpassas därefter. Detta för att kunna tillhandahålla relevant aktuell information för besökare på webbplatsen.

På Profiduct.se använder vi även cookies för att samla in data som hjälper oss anpassa webbplatsen, efter våra användares behov. Detta görs bland annat genom att vi använder oss utav USER-ID i cookies. Ett USER-ID gör det möjligt för oss att samla in data från våra användare för att bland annat analysera korrelationen mellan olika sessioner. Detta ger oss bland annat en bättre förståelse för hur våra användare upplever olika versioner, delar och funktioner av/på webbplatsen. All denna data är anonym.

Prestanda
Cookies används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system. Detta resulterar i sin tur i att besökare enklare kan använda sig utav webbpaltsen.

Vill du avaktivera cookies?
Då kan du läsa hur man gör här!

 

Här nedanför ser du mer specifik information om de cookies vi använder på Profiduct.se.

 

Kategori: Nödvändig (1)
Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
cookie_notice_accepted profiduct.se Denna cookie innehåller information om att besökaren har accepterat cookies från den aktuella webbplatsen. 29 dagar HTTP Cookie

 

Kategori: Statistik (3)
Statistikcookies hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera information anonymt.

 

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
_ga profiduct.se Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen 2 år HTTP Cookie
_gat profiduct.se Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid profiduct.se Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Session HTTP Cookie
p.gif typekit.net Denna cookie skickar information om hur typsnittet på webbplatsen används. Session Pixel